Venäjä 2010

Viipuri syyskuu 2010

RN avustusmatka Viipuriin viivästyi, koska viisumeja jouduttiin odottamaan reilut pari kuukautta mutta matka oli sisältörikas ja tarkoituksenmukainen kuten aina. Mieleen tulee Jeesuksen sanat " Minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa." (Joh 4:34) raportoi Pertti Mäkelä.

Jokaisen avustuskohteen yhdyshenkilöt kertoivat kiitollisina RN ruoan tulleen rukousvastauksena. Venäjällä taloustaantuma oli syvä aina kuluvan vuoden kevääseen asti. Monet ovat työttömiä ja taloudellisessa ahdingossa.Juutalaisyhteisön johtaja, Lev Kremer kertoi RN-ruoan riittävän ainakin kahdeksi kuukaudeksi juutalaisvanhuksille. Hän välittää sydämelliset kiitokset tukijoille.Invalidikeskuksen vastuuhenkilöt Anna ja Anatoli Petrova totesivat, että varastossa oli jäljellä vain kaksi kiloa jauhoja ja vähän öljyä mutta Jumala osoitti huolenpitonsa oikealla hetkellä. Myös Betel keskuksen johtajat ilmaisivat syvän kiitoksensa monivuotisesta sääännöllisestä RN- ruoka-avusta.Eri kohteissa jaettiin Jumalan Sanaa. Ihmiset olivat todella nälkäisiä Jumalan Sanan puoleen. On mahtavaa kokea kuinka evankeliumi uppoaa janoisiin sydämiin.

Moskova huhtikuu 2010

Ruokkikaa Nälkäiset - järjestön näky on auttaa ihmisiä sekä hengen, sielun että ruumiin tarpeissa. Siksi ruoanjaon yhteydessä kerrotaan hyviä uutisia niille, jotka syystä tai toisesta ovat joutuneet vaikeaan elämäntilanteeseen. Paikalliset kristityt ovat aina valmiita myös rukoilemaan ihmisten puolesta. Olemme kuulleet koskettavia kertomuksia siitä, kuinka Jumala vastaa ja täyttää ihmisten tarpeet.

Kontaktihenkilömme viesti Moskovan sydämestä:

Petr (60 vuotta) asuu kadulla. Hänen jalkansa olivat huonot ja lääkäri totesi amputoinnin olevan hänen ainoa pelastuksensa. Joku kutsui hänet RN-ruokajonoon Kurtskyn rautatieaseman puistoon. Hän sai ruokaa, kuuli evankeliumin ja hänen puolestaan rukoiltiin. Kolme päivää myöhemmin Petr tuli ruoanjakoon ja onnesta itkien kertoi, että kaikki on hyvin. Jeesus oli parantanut hänen jalkansa. Ihme on tapahtunut, Mies on täysin terve, raportoi kontaktihenkilömme Prelin.

Moskova tammikuu 2010

Vuoden 2009 aikana Moskovassa RN-järjestö jakoi paikallisen seurakunnan avustuksella Kurtskyn rautatieaseman puistossa ruokaa 15 000 kodittomalle. Kaikkiaan vuonna 2009 RN-ruokaa sai 35 000 kadunihmistä ja vanhusta.

Toiminta Moskovassa jatkuu yhteistyössä Word of Life -seurakunnan kanssa. Yhteyshenkilömme Petr Prelinin raportista ilmenee, että tarpeet ovat kasvussa, yhä enemmän avuntarvitsijoita saapuu viikottain ruokajonoon. Noin 350 ihmistä jonottaa lämmintä ateriaa Moskovan keskustan puistossa kahtena päivänä viikossa."Vanhusten kahvilaan", missä myös jaetaan RN-ruokaa kerääntyy ikäihmisiä noin 200. Kaikki kuulevat evankeliumin ennen ruokailua. Muutaman vuoden aikana satoja vanhuksia on antanut elämänsä Jeesukselle. Olemme saaneet todistaa kuinka Jeesus on pelastanut, vapauttanut ja parantanut monia vanhuksia, raportoi Prelin.Masentuneet, yksinäiset vanhukset, jotka asuvat kadulla ovat saaneet avun ja kutsuvat kahvilaan nyt uusia vaikeaan tilanteeseen joutuneita Monet kahvilassa apua saaneet vanhukset ovat alkaneet säännöllisesti osallistua myös seurakunnan muihin tilaisuuksiiin, kertoo Petr Prelin.