Venäjä 2006

Viipuri, joulukuu 2006

Oli liikuttavaa kuulla kertomuksia niistä yksittäisistä ihmisistä, jotka apuatarvitsevat ja nyt sitä saivat: nuoresta yksinäisestä naisesta, joka tarvitsiäidinmaidonkorviketta vauvalleen; seurakunnan pyhäkoulussa käyvistä nälkäisistälapsista. Jokainen lahjoitettu euro on todella henkilökohtainen lahja, vaikkausein ajattelemme vain kasvottomia joukkoja.

Raivolan kylän alkoholistien ja narkomaanien kuntoutuskeskuksessa asuu 120hengen yhteisö täysin uskonvaraisesti. Joka viikko keskus pyytääelintarvikelahjoituksia Viipurista ja Pietarista, vaihtelevin tuloksin. Juuriennen matkaamme keskus oli saanut Pietarista elintarvike-erän, jokavanhentuneena ja pilaantuneena aiheutti laajan ruokamyrkytysepidemian.Monet joutuivat sairaalahoitoon. He alkoivat rukoilla Jumalalta puhdasta ruokaa.Tähän vastauksena saapui nopeasti Ruokkikaa Nälkäisten lahja. Me emme tienneettilanteesta etukäteen, mutta Jumala näki kaiken.

Kavantsaaren kylässä toimiva invalidiyhdistys huolehtii 230 vanhuksestajakamalla heille mahdollisuuksien mukaan ruokaa ja vaatteita. Köyhien vanhustenlisäksi kylässä on noin 70 lasta, jotka tarvitsevat jatkuvaa apua vanhempienalkoholinkäytön tähden. Nyt ostetuilla peruselintarvikkeilla ruokitaan näitäihmisiä pitkään ja he saivat myös juhlailoa jouluun.

Kuuliaisuuden siunaus -nimisen seurakunnan pastoripari Valeri ja ElenaMenchikov saivat ruokaa jaettavaksi kylänsä köyhille. Elena kiitti avustanimenomaan siksi, että ruoan myötä on helpompaa kertoa köyhille ja invalideilleJumalan todellisesta huolenpidosta.

Lester Sumrallin näky on yhä täynnä elinvoimaa. Kristuksen ruumiilla onkipeitä tarpeita, nälkä on todellisuutta myös lähellä maamme rajoja. Uskovatrukoilevat ruokaa ja rukouksiin vastataan, kun jokainen meistä tekee omanosansa.

Marianne Katajisto
tiimin tulkki

Moskova, joulukuu 2006

Ruokkikaa Nälkäiset ruokkii säännöllisesti katulapsia ja kadun ihmisiäMoskovan keskustassa. Yhteistyötaho on paikallinen Word of Life-seurakunta. Nyt avustuskenttä on laajentunut ja apua viedään myös Moskovanitäpuolella sijaitsevaan orpokotiin, jossa asuu noin 100 lasta. Monet näistälapsista tarvitsevat erityishoitoa. Seurakuntalaisten tiimi vieraileeorpokodissa viikottain. Tiimiläiset viettävät lasten kanssa aikaa, pitävätheille pyhäkoulua ja vievät heille ruokaa, vaatteita ja leluja.

Viipuri, toukokuu 2006

Viipurin lähikyliin viedään ruoka-apua Vozhrozhdenien kylässäsijaitsevan invalidi- ja lastentyökeskuksen avustuksella. Apua jaetaanperheisiin, joilla ei ole minkäänlaisia tuloja ja perheisiin, joissa jokuperheenjäsen on pahasti vammautunut. Tarve on huutava monessa kodissa.

Toinen kohde rajaseudulla on Betel-järjestön alkoholisti- janarkomaanikeskus Malyshevossa. Järjestö ei saa minkäänlaista taloudellistatukea, joten kaikki apu on enemmän kuin tarpeen ja tervetullutta.

Viipuri, maaliskuu 2006

Perjantaiaamuna 10.3. minä, Pertti ja Anja Mäkelä sekä tulkki Olgasuuntasimme kohti Viipuria. Matkan tarkoituksena oli julistaa evankeliumia jajakaa ruokaa Viipurin lähikylissä toimivan invalidi- ja lastentyönkeskuksenkautta köyhille invalidiperheille. Työ toimii vanhusten voimin.

Ostimme Viipurista valtavan määrän elintarvikkeita. Yhteyshenkilömme Anna eiollut uskoa silmiään, kun pystyimme ostamaan niin paljon ruokaa nälkää näkevilleperheille. Oli suurenmoista nähdä näiden vanhusten iloiset ilmeet, kun hekantoivat valtavan määrän ruokaa typötyhjään varastoonsa. Tämä oli heilleylitsevuotava siunaus, sillä hyllyt notkuivat nyt riisipusseista ja muistaruokatarvikkeista.

Perheet saivat ruokapussin ja Uuden testamentin. Joukossa oli perheitä,joista joku perheenjäsen on pahasti vammautunut eikä heillä yleensä ollutminkäänlaisia tuloja. 70 perhettä sai lopputalveksi ruokaa, jota nämä suloisetvanhukset heille viikoittain vievät. Keskus jakaa ruokaa myös hengellistenkokousten yhteydessä.

Tarve oli huutava jokaisessa kodissa, missä kävimme. Erityisesti jäi mieleeneräs koti, jossa vanhempi mies makasi ilman toista jalkaa. Hänen tuberkuloosiasairastava tyttärensä yritti pitää isästään huolta. Tilanne perheessä olilohduton, ränsistynyt kellaritason asunto, kuollut rotta olohuoneen kynnykselläja vielä nälkä. Mutta kiitos Jumalalle, tämäkin perhe sai lopputalveksi ruokaa.Kerroimme heille myös Jeesuksesta ja rukoilimme Jumalan parantavan voimanilmenemistä koko perheelle.

Olemalla tukijana Ruokkikaa Nälkäiset ry:ssä, olet jatkuvasti ruokkimassa,parantamassa ja nostamassa alaspainettuja. Olet tekemässä sitä, mitä Jeesuskäski meidän tehdä.

Terveisin
Jari Honkaniemi