Suomi

Ruokkikaa Nälkäiset-järjestön toiminnan pääpaino on ruoka-avun jakaminen kolmannen maailman köyhissä maissa, katastrofi -ja sota-alueilla. Koska tilanne Suomessa on kääntynyt huolestuttavaan suuntaan, jaamme jatkossa ruoka-apua projektiluontoisesti myös Suomessa vaikeaan tilanteeseen ajautuneille.